YAZILIM GELİŞTİRME GRUBU
Otomasyon Geliştirme Servisi: Bu birim üniversitemizin ihtiyacı olacak yazılımları geliştirmek, devreye almak, geliştirilen yazılımın eğitim ve güncellemelerini yapmaktan sorumludur.  Ayrıca farklı sistemlerin uyumlu şekilde çalışabilmesi için entegrasyon yazılımları da bu birim tarafından gerçekleştirilir.
Web Tasarımı ve Uygulama Geliştirme Bölümü: Bu birimin başlıca görevi tasarım geliştirmek, web içeriğini yönetmek, üniversitemiz grafik işlerini tasarlamak ve matbaa ortamına hazır hale getirmektir.

SİSTEM DESTEK VE AĞ HİZMETLERİ GRUBU
Sistem Destek Servisi: Sistem destek birimi üniversiteye yeni alınacak sistemlerin devreye alınması, sorunsuz çalışması ve kullanıcılardan gelen şikâyetlerin giderilmesinden sorumludur. Sunucular üzerinde kurulu sistemlerin konfigürasyonundan da bu birim sorumludur.  
Üniversitemiz demirbaşına kayıtlı tüm bilgisayar, yazıcı ve çevre birimlerinin bakım, onarım ve kurulumunu yapar; tüm bilgisayarlara genel ve özel (akademik ve idari çalışmalar için kullanılacak) programlarının yüklenmesini sağlar. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı içerisinde kullanılacak tüm teknolojik cihazları ihtiyaca göre belirler. Üniversitemiz birimlerinin yaptığı etkinlikler (konferans, kongre) için destek (projeksiyon cihazı ve bilgisayar temini vb.) sağlar. Ek olarak telefon kurulumu ve işletilmesinden sistem destek servisi sorumludur. 
Ağ Hizmetleri Servisi: Ağ hizmetleri birimi ağ cihazlarının ve sunucuların konfigürasyonlarını yapar. Cihazların kesintisiz olarak çalışması, bakımı ve yedek alma işlemlerinin yapılmasından sorumludur.