Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AÇIKKAR Doktor Öğretim Üyesi Daire Başkan V. bidb@atu.edu.tr 1100
 
Öğr. Gör. Ömer Faruk AKSOY Şube Müdürü V. Ağ ve Sistem Yönetim ofaksoy@atu.edu.tr 1133
 
Dilek KILIN Memur Sekreterlik dkilin@atu.edu.tr 1100
Esin SAĞLAM Programcı Kullanıcı Destek esaglam@atu.edu.tr 1140
 
Çağatay TÜLÜ Öğretim Görevlisi Ağ ve Sistem Yönetim ctulu@atu.edu.tr 1120
Güray GÖKGÖZ Tekniker (Bilg Müh) Ağ ve Sistem Yönetim ggokgoz@atu.edu.tr 1125
Bahadır POSTALLI Çözümleyici Ağ ve Sistem Yönetim bpostalli@atu.edu.tr 1126
Aytaç BAYRAK Teknisyen Ağ ve Sistem Yönetim abayrak@atu.edu.tr -
Serkan ÇOBAN Sözleşmeli Ağ ve Sistem Yönetim scoban@atu.edu.tr 1110
 
Sami BOYBEYİ Programcı (Bilg Müh) Yazılım Geliştirme sboybeyi@atu.edu.tr 1122
Nuran MEMİLİ Öğretim Görevlisi Yazılım Geliştirme nmemili@atu.edu.tr 1124
Yunus ALTUNKOL Öğretim Görevlisi Yazılım Geliştirme yaltunkol@atu.edu.tr 1102