Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Tanımları


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine getirmektedir.

Bu amaçla temel görevleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Üniversitenin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli bütçenin planlanması, kullanılması ve satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulması
  • Kullanıcıların bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanması için gerekli dokümantasyon ve eğitimlerin hazırlanması ve bunların kullanıcıya ulaştırılması
  • Kullanıcıların temel altyapı ve erişim servisleri ile ilgili sorunlarının giderilmesi için destek hizmetlerinin yürütülmesi
  • Adana BTÜ'de, ULAKBİM Kullanım Politikaları'nı dikkate alarak  gerekli kısıtlamaların hazırlanması ve uygulanması
  • Üniversite içi ve dışında elektronik haberleşmenin kesintisiz olarak devamının sağlanması
  • Kurumsal ya da kullanıcılara ait bireysel elektronik verinin güvenliğinin sağlanması
  • Eğitim ve ilgili hizmetleri oluşturan iş süreçlerinde bilgiyi otomasyona tabi tutarak, verimi arttırıcı nitelikte yazılım çözümlerinin, gerekli görüldüğü taktirde kendi insan kaynakları kullanımı ile geliştirilmesi