Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Tanımı
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı, 21.11.1983 tarih ve 18288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34. maddesi uyarınca kurulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üniversitemiz teşkilat yapısındaki yerini almıştır.
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, eğitim-öğretim birimlerine, araştırmacılara, öğrencilere, personele ve yönetim birimlerine bilişim desteği sunmayı amaç ve görev bilir. Bu kapsamda üniversitemizin yapılanmasını ve bilgi işlem hizmetinin kesintisiz yürütülmesini sağlar.

Görev Yetki ve Sorumlulukları
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07.10.1983 Tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7. Bölüm 34. Maddede Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
b. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek, güvenliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine getirmektedir.

Bu amaçla temel görevleri şu şekilde sıralanabilir;

-Üniversitenin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli bütçenin planlanması, kullanılması ile birlikte satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulması,
-Kullanıcıların bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanması için gerekli dokümantasyon ve eğitimlerin hazırlanması ayrıca bunların kullanıcıya ulaştırılması,
-Kullanıcıların temel altyapı ve erişim servisleri ile ilgili sorunlarının giderilmesi için destek hizmetlerinin yürütülmesi,
-ATÜ' de, ULAKBİM Kullanım Politikalarını dikkate alarak gerekli kısıtlamaların hazırlanması ve uygulanması,
-Üniversite içi ve dışında elektronik haberleşmenin kesintisiz olarak devamlılığının sağlanması,
-Kurumsal ya da bireysel elektronik verinin güvenliğinin sağlanması,
-Kurumumuzca ihtiyaç duyulan Yazılımların dış satın alma yoluyla veya birimimizce geliştirilerek hizmete sunulması ve gerekli güncellemelerin sağlanması.